گریل استخری

گریل استخری

گریل استخری یک نوع گاتر با درپوش یا گریتینگ است که برای جمع آوری آب دور استخر و جکوزی ها استفاده میشود. گریل استخری روی کانال آب دور استخر ها و جکوزی ها قرار میگیرد. برای جمع آوری آب سرریز استخر و جکوزی همیشه یک کانال دور فضای استخر ایجاد …
گاتر

گاتر

گاتر به معنی کانال آب ، آب رو و جوب آب است و کارکرد اصلی آن جمع آوری و هدایت آب است.امروزه در پروژه های ساختمانی گاتر یک محصول بسیار پرکاربرد است و استفاده از آن مورد توجه مهندسین قرار گرفته است زیرا بحث زهکشی و جمع آوری آبهای سطحی بح…
گریتینگ

گریتینگ

گریتینگ به سازه ای مشبک گفته می شود که به عنوان درپوش بر روی کانال آب و تاسیسات ، سکو های نفتی یا سایر پروژه های نفت و گاز ، پتروشیمی ، پالایشگاهی ، آب ، برق ، تصفیه خانه ها ، کارخانه جات نساجی ، صنایع غذایی ، شیمیایی ، اتومبیل سازی ، نیرو…